odwiert geologiczny badanie geotechniczne gruntu utwardzanie podłoża geolog, geotechnik kafar samojezdny na placu budowy


>

Biuro geologiczne koło Warszawy - o firmie


Biuro geologiczne BUGEO działa na rynku od 1999 roku. Siedziba naszej firmy znajduje się w Zielonce koło Warszawy, jednak świadczymy usługi na terenie całego województwa mazowieckiego. Wykonujemy prace w zakresie geotechniki, geologii inżynierskiej i hydrogeologii, a w szczególności:

  • wiercenia geotechniczne badawcze wiertnicą mechaniczną i ręczne,
  • sondowania geotechniczne gruntów DPL, DPM, DPH, SLVT, VT,
  • opracowywanie geotechnicznych warunków posadowienia dla obiektów budowlanych, które obejmuje przygotowanie opinii geotechnicznych, dokumentacji geotechnicznej związanej z badaniem podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego powstającego we współpracy z projektantem, w końcu ekspertyzy geotechnicznej,
  • nadzory geotechniczne przy realizacji obiektów budowlanych odbiory wykopów, kontrola zagęszczenia sondą dynamiczną i lekką płytą dynamiczną,
  • projekty robót geologicznych,
  • dokumentacje geologiczno-inżynierskie,
  • dokumentacje hydrogeologiczne i badania dla potrzeb ujęć wody, odwodnień budowlanych, monitoring wód podziemnych,
  • projekty odwodnień, wykopów budowlanych,
  • ekspertyzy i opinie hydrogeologiczne dla przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • operaty wodnoprawne do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, wykonanie urządzeń wodnych i odwodnienie wykopów budowlanych.

Ceny zależą od zakresu badań, metrażu wierceń i sondowań. Ustalane są indywidualnie.

 
Jesteśmy na Google+
Google+