odwiert geologiczny badanie geotechniczne gruntu utwardzanie podłoża kafar samojezdny na placu budowy


strzałka

Biuro geologiczne - Geotechnika i hydrogeologia - Warszawa


Witamy na stronie biura geologicznego Bugeo, które od wielu lat świadczy profesjonalne usługi z zakresu geotechniki, geologii inżynierskiej oraz hydrogeologii. Firma mieści się w Zielonce, niedaleko Warszawy. Tak dogodna lokalizacja umożliwia nam wykonywanie usług na terenie całego Mazowsza.

Co to jest geologia inżynierska?

Najprostsza definicja mówi, że geologia inżynierska zajmuje się badaniem i oceną środowiska geologicznego dla potrzeb planowania przestrzennego i regionalnego oraz projektowania i wykonawstwa inwestycji budowlanych. Rozwijając definicję, można stwierdzić, że są to badania gruntu umożliwiające wykonanie dokumentacji budowlanej niezbędnej do posadowienia budowanych obiektów. Nasza firma podejmuje się szeregu specjalistycznych prac, od wykonania badań geologicznych i geotechnicznych, poprzez sporządzenie odpowiedniej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, aż po nadzór geologiczny czy geotechniczny.

Sondowanie geotechniczne i inne specjalistyczne prace

Zatrudniamy zespół doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz dysponujemy specjalistycznym sprzętem, który pozwala nam na sprawne wykonanie prac związanych z wierceniem i sondowaniem geotechnicznym gruntów. Podejmujemy się wykonania szeregu badań, w tym badania zagęszczenia gruntu oraz badania podłoża budowlanego, które stanowią podstawę dla opracowania warunków posadowienia dla obiektów budowlanych. Na podstawie przeprowadzonych przez nas pomiarów przygotowujemy opinie i ekspertyzy geotechniczne, a także, we współpracy ze specjalistami z innych dziedzin, projekty geotechniczne. Na zamówienie naszych klientów sporządzamy również kompleksowe dokumentacje geotechniczne, hydrogeologiczne oraz geologiczno-inżynierskie.

Usługi geologa i geotechnika

Geolog określa warunki wodno-gruntowe dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych. Usługi wykonywane przez geologa i geotechnika wymagają dużej wiedzy i doświadczenia, najlepiej popartego wieloletnią praktyką. Niezbędny jest też specjalistyczny sprzęt umożliwiający skuteczne wiercenie i sondowanie geotechniczne. Wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać ze specjalistycznych usług geologa lub geotechnika, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Klientów naszego biura geologicznego przyjmujemy w Zielonce koło Warszawy, choć zakres naszego działania obejmuje teren całego województwa mazowieckiego.

 
Jesteśmy na GMB
GMB