Blog

Jak wyglądają nadzory geologiczne?

Obsługa geologiczna na placu budowy jest niezbędna do tego, by uzyskać pewność, że postawienie obiektu w danym miejscu jest w pełni bezpieczne. Geolog sprawdza między innymi to, jak reaguje grunt na różne warunki atmosferyczne, a jednocześnie jaki to będzie miało wpływ na konstrukcję budynku, który ma zostać wzniesiony w badanym miejscu. Nadzór geologiczny polega również na wykonaniu szeregu innych czynności – kluczowych w kontekście powodzenia budowy podjętej inwestycji.

Czytaj dalej

Rodzaje badań hydrogeologicznych

Badania hydrogeologiczne to bardzo obszerny temat. Już sama hydrogeologia jest nauką dotyczącą nie tylko samych wód podziemnych, ale i procesów wzajemnego oddziaływania hydrosfery podziemnej, litosfery, biosfery i atmosfery. W kontekście planowanej inwestycji badania hydrogeologiczne obejmują wszystkie procedury, prace badawcze i analizy wymagane do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji.

Czytaj dalej

Na czym polega sondowanie geotechniczne gruntów?

Jednymi z najpopularniejszych badań polowych z grupy specjalistycznych badań geotechnicznych gruntów są sondowania, które pozwalają określić parametry niezbędne do obliczenia wielu właściwości podłoża. Są wykonywane przede wszystkim przed rozpoczęciem inwestycji, a konkretnie przed przygotowaniem projektu, do przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Na czym polega sondowanie geotechniczne gruntów?

Czytaj dalej

Co powinna zawierać dokumentacja geologiczno-inżynierska?

Dokumentacja geologiczno-inżynierska musi być sporządzona w przypadku obiektów budowlanych, które są przyporządkowane do drugiej lub trzeciej kategorii geotechnicznej. Kategorie te zależne są od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz rodzaju konstrukcji projektowanego obiektu. Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich są określone w obowiązującym Zarządzeniu. Co zawiera taka dokumentacja?

Czytaj dalej

Kiedy sporządza się opinię geotechniczną?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przygotowanie opinii geotechnicznej jest wymagane przy występowaniu o pozwolenie na budowę. Opinia geotechniczna zawiera bardzo szczegółowy opis właściwości gruntu, na którym zamierzamy postawić budynek lub inny obiekt. Przeprowadzenie właściwych badań i zaopiniowanie posadowienia pozwala dopasować poszczególne elementy konstrukcji do danego gruntu.

Czytaj dalej

Zasady opracowywania geotechnicznych warunków posadowienia dla obiektów budowlanych

Zgodnie z ustawą o prawie budowlanym, w niektórych przypadkach w projekcie budowlanym powinno znaleźć się opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Wszelkie szczegóły dotyczące ich ustalania określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Na czym polega ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia dla obiektów budowlanych?

Czytaj dalej