Blog

Zasady opracowywania geotechnicznych warunków posadowienia dla obiektów budowlanych

Zgodnie z ustawą o prawie budowlanym, w niektórych przypadkach w projekcie budowlanym powinno znaleźć się opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Wszelkie szczegóły dotyczące ich ustalania określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Na czym polega ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia dla obiektów budowlanych?

Czytaj dalej

Jaka jest rola geotechnika i geologa na placu budowy?

Każda inwestycja budowlana wymaga przed przystąpieniem do rozpoczęcia właściwych prac zbadania gruntu, na którym ma być ona realizowana. Jest to czynność, którą wyrażają obowiązujące przepisy prawa budowlanego w Polsce. To właśnie charakterystyka terenu decyduje o zastosowaniu konkretnych rozwiązań i materiałów bezpiecznych dla przyszłych użytkowników i co najważniejsze dla środowiska naturalnego.

Czytaj dalej

Podstawowe rodzaje badań geologicznych

Przygotowania do budowy lub modernizacji budynków czy konstrukcji wiążą się często z koniecznością skorzystania z usług geodety i badań geologicznych. Są one niezbędne, aby poznać właściwości gruntu i całego obszaru, na którym ma stanąć przyszła budowla. Dzięki dobrze przeprowadzonym analizom uniknąć można ryzykownych decyzji, zawalenia się lub pękania konstrukcji. Jakie badania wykonuje się najczęściej?

Czytaj dalej